<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WM3RRSZ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Siirry pääsisältöön

Tieteelliset tutkimukset osoittavat, että ruokintakourut, joissa juominen ja syöminen on selvästi erotettu toisistaan niin sanotun mash-kaukalon sijaan, tuottavat selvästi suotuisamman rehunmuuntotuloksen. Lisäksi hyvä ja tarkka säätö, mutta myös kaukalossa olevat valumisen estävät reunat ovat erittäin tärkeitä. Lähes kaikissa porsas- ja lihasikojen ruokintakouruissamme on valumisenestoreunat. Valitettavasti käytännössä näemme edelleen monia kaukaloita, joissa ei ole kaatumisen estävää reunaa, vaikka se on erittäin tärkeää. Kiinnitä kaukaloa ostaessasi huomiota siihen, onko kaukalossa ylipäätään roiskumisen estävä reunus ja miten reunus on rakennettu.

Erinomainen artikkeli sika-alan ammattilehdessä ruokintakaukaloiden merkityksestä.

Marraskuussa 2023 Varkens-lehden toimittaja John Lamers kirjoitti erinomaisen artikkelin Sika-akatemiassa pidetystä kokouspäivästä, jossa Belgian maatalouden kokeilu- ja koulutuskeskuksen tutkija Sander Palmans piti esitelmän. Voit lukea tämän artikkelin täältä, suosittelemme tutustumaan tarkemmin tähän sianrehua käsittelevään artikkeliin. Tutkimus osoittaa, että investoimalla uuteen, mutta varmasti hyvään syöttölaitteeseen voi säästää valtavasti rahaa ja että hyvä syöttölaite maksaa itsensä helposti takaisin 1 vuodessa.

Pieni rehuhävikki päivässä maksaa sikatilalliselle nopeasti paljon rahaa.

Lähde: John Lamers Trade-lehti Siat

Sikatiloilla vuotaa säännöllisesti 50 grammaa rehua sikaa kohti päivässä. Ja se voi varmasti olla vieläkin enemmän, tutkija Sander Palmans tietää mittausten perusteella. Se ei tunnu paljolta, mutta se tarkoittaa vain irtolastiautollista rehua kuoppaan joka vuosi.

Maatalouden tutkimus- ja koulutuskeskuksen tutkija Palmans antoi vinkkejä siitä, miten rehun ja veden valumista voidaan vähentää PigAcademyn kokouspäivänä 24. marraskuuta Rumbekessa Belgiassa.

Takaisin 50 grammaan rehuvuotoa päivässä. Se on 17 kiloa lihasikaa kohti vuodessa 340 päivän eläintiheydellä. Kahden tuhannen eläimen kohdalla se tarkoittaa 34 000 kiloa rehua kuopassa. Palmans: "Tämä maksaa kaksi kertaa: rehun osto ja ylimääräinen lannanpoisto.

Palmansin mielestä rehun läikkyminen ei ole kovin vaikeaa, kunhan rehun läikkymiseen kiinnitetään tarkkaa huomiota päivittäisen navettakierroksen aikana. "Rehukaukalossa voi olla hieman rehua, mutta ei enempää. Jos kaukalon pohjalla on kerros rehua, on varmaa, että rehua valuu paljon." Näin ollen rehua ei saa valua.

Mieluummin tuoretta ruokaa

Suljettu levy ruokintakaukalon ympärillä ei ole järkevää rehun valumisen kannalta. "Sikojen kasvattajat olettavat usein, että tälle putoava rehu syödään edelleen", Palmans sanoo. "Se ei pidä paikkaansa. Jotain lantaa tai virtsaa pääsee aina rehun päälle, ja sitten siat jättävät sen pois. Itse asiassa ne voivat myös valita kaukalossa olevan tuoreen rehun. Mitä sinä itse tekisit?

Kaatumisen estämiseksi on tärkeää, että säiliö on säädetty oikein. Tätä varten tutkimuksessa verrattiin 9, 14 ja 24 millimetrin rakoleveyksiä syöttölaitteen pohjalla. Pelletin syötön ollessa 3 millimetriä säiliössä.

9 millimetrin rako vaikuttaa liian pieneltä. Siat joutuvat silloin ponnistelemaan liikaa päästäkseen rehun ääreen. "Ne eivät enää täytä viimeistäkin tarvettaan ja alkavat estää itseään", Palmans selittää. "Koeajossa tämä vähensi kasvua 852 grammasta 807 grammaan päivässä. Rehun muuntokorko parani 2,38:sta 2,44:ään, mutta ei merkittävästi.

Korkeampi rehun muuntokyky

Leveällä raolla kasvu oli hieman vähäisempää, 839 g verrattuna 852 g:aan, mutta siat söivät 30 g enemmän rehua koko jakson aikana. Tämän seurauksena rehun muuntokertymä oli 2,46 leveällä raolla ruokintakourun pohjalla, kun se normaalilla raolla oli 2,38. Rehutonnin ollessa 250 euroa, tämä maksaa sikatalousyrittäjälle 1,80 euroa toimitettua sikaa kohti.

Vieroitetuilla porsailla sama tutkimus tehtiin 14, 19 ja 33 millimetrin raonleveyksillä. Kasvussa ja rehun muuntamisessa ei ollut eroa 14 ja 19 millimetrin rakoleveyksien välillä. Leveällä raolla oli. Tällöin rehun muuntaminen kasvoi 1,46:sta 1,55:een. Kun rehutonni maksaa 350 euroa, tämä 9 pisteen ero maksaa 49 senttiä porsasta kohti.

Rehukouru on säädetty oikein

Rehun valumista voidaan siis varmasti vähentää oikein säädetyllä syöttölaitteella. Palmans kehottaa olemaan säätämättä rehukaukaloa runsaasti ensimmäisten päivien aikana, jotta porsaat "oppisivat syömään". "Porsailla on runsaasti aikaa syödä, ja runsas rehun määrä kaukalossa johtaa vain siihen, että rehua roiskuu enemmän ja rehun hyötysuhde heikkenee".

Lisärehun tai veden kanssa annetun rehun antamisella äskettäin munineille porsaille ei yllättäen ollut myönteistä vaikutusta kasvuun ja rehun muuntamiseen. Tuntemuksesta teemme niin, ja ehkä se on hyvä, mutta tutkimuksessa emme voi todistaa hyötyä", tutkija huomauttaa. 'On kuitenkin tietenkin varmistettava, että ruokintapaikkoja on riittävästi. Tutkimuksessa käytimme yhdistelmäsäiliötä, jossa oli kolme ruokintapaikkaa 10 porsaalle.

Liiallinen vesipäästö

Mäski- tai yhdistelmäsäiliöissä ei saa olla vesikerrosta. Tämä aiheuttaa veden lisäksi myös rehun valumista. Veden roiskumisen syynä voi olla nännin liian suuri virtausnopeus ja liian korkea vedenpaine. Kenttätutkimusten mukaan vettä vapautuu 0,4-9 litraa minuutissa, ja monilla tiloilla vapautuu 3-4 litraa minuutissa.

Sika voi juoda 1-2 litraa minuutissa, porsas vain 250 millilitraa. Suurempi veden vapautuminen nännistä aiheuttaa hukkariskin. Kokeilutilalla käytetäänkin lihasioille 0,5-1 litran vesimäärää.

Putkessa voi myös olla liian suuri paine. Jos tämä aiheuttaa veden roiskumisen suuhun, se voi johtaa hukkaan tai siihen, että siat eivät juo kunnolla.

Veden laatu voisi olla parempi

Toinen juomavettä koskeva huolenaihe on veden laatu. Tutkimuksessa 24 sikatilaa 27:stä piti veden laatua hyvänä. Vain 12:lla näistä 27:stä tilasta vedessä ei ollut lainkaan tai vain vähän sakkaa, ja putken päässä näin oli vain viidellä tilalla 27:stä.

Vedenlaatututkimukset osoittivat, että erityisesti koliformiset bakteerit olivat yleisiä. Lähteellä 13 tilaa oli yli tavoitearvon. Näin oli myös putken päässä. Lisäksi ulosteperäisen E. coli -bakteerin pitoisuus oli liian korkea viidellä tilalla ja enterokokkien pitoisuus kahdeksalla tilalla.