<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WM3RRSZ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Siirry pääsisältöön
Uutiset

KZB Family Feeder valokeilassa roadshow'n aikana

By 8. heinäkuuta 20249. heinäkuuta 2024Ei kommentteja

Lähde: PigBusiness

Teksti: Reinout Burgers

On todennäköistä, että vapaana pidettävistä karsinoista tulee normi, mutta kokemusta vapaana pidettävistä karsinoista on vielä vähän. Siksi WUR ja VKON järjestivät roadshow'n sikafarmari Jarno Brummelhuisin tilalla. Yksi merkittävä seikka: Topigs on saavuttanut alhaisen epäonnistumisprosentin kanadalaisella koetilallaan ilman emakoiden kytkemistä.

Vain harvoilla emakoiden kasvattajilla on vapaana pidettäviä porsituskarsinoita. Tämä johtuu osittain siitä, että investoinnit ovat vähäisiä, koska lupien hakeminen on työlästä, mutta myös siitä, että sitovaa lainsäädäntöä, joka edellyttäisi tällaista porsituskarsinajärjestelmää, ei vielä ole. Tämä saattaa muuttua tulevaisuudessa, kun Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA (European Food and Safety Authority ) hyväksyy myös kytkemättömyyden. Joka tapauksessa se, että vapaakarsinoiden karsinoita on vähän, ei johdu siitä, etteivät sikojen kasvattajat olisi kiinnostuneita.

Jarno Brummelhuisin tiloissa Hoge Hexelissä (OV) pidetyssä roadshow'ssa oli paikalla vain sikojen kasvattajia, joista muutamalla oli kokemusta vapaakarsinoista. Suuren kiinnostuksen vuoksi VKON aikoo järjestää toisen vapaita karsinoita käsittelevän roadshow'n. Tiedotustilaisuudet ovat osa Kennis op Maat -hanketta "Roadshow Profit from a well-designed activity area for pigs", ja WUR ja VKON vetävät niitä.

WUR:n tutkija Marko Ruis on tiiviisti mukana roadshow'ssa, ja hän näkee, että kansainvälisesti on kiinnitetty paljon huomiota vapaana oleviin karsinoihin. "Tästä voisi todellakin tulla lainsäädäntöä, ja on hyvä, että sianlihan kasvattajat työskentelevät jo asian parissa. Joka tapauksessa se, mitä Jarnolla on tässä, on erittäin hieno konsepti."

Yksinkertainen muotoilu

Topigs Norsvinin kasvattajalla Jarno Brummelhuisilla on nyt yli kymmenen vuoden kokemus vapaan kasvatuksen tarhoista. Hänen tilallaan on 530 siitosemakkoa, jotka kasvattavat TN50- ja TN70-jalostusemakoita. Hän käyttää viikkojärjestelmää ja on vieroittanut jo vuoden ajan 5 viikon iässä. Tiineet emakot tulevat vapaaseen porsituskarsinaan juuri ennen odotettua porsimispäivää ja lähtevät sieltä 5 viikon kuluttua (vieroitettaessa), kun taas vieroitetut porsaat jäävät karsinaan. Porsaiden kannalta ei siis tapahdu juurikaan muutoksia. "Vapaan kasvatuksen karsinaa on testattu meillä laajasti, ja se on rakenteeltaan yksinkertainen. Se on viljelijän ideoima ja sitä on tarkasteltu eläimen näkökulmasta", Brummelhuis kertoi sikatilallisille.

"Minulle vapaana pidettävien porsituskarsinoiden menestys on yksinkertaisuus. yleiskatsaus tarkastusten aikana, työn helppous, ruokinta, kun porsas ja emakko voivat syödä yhdessä, ei vieroituskastelua, vähemmän huuhteluvettä, alhaisemmat lämmityskustannukset ja tietysti eläinten hyvinvointi. Porsas ja emakko voivat nyt paremmin näyttää luonnollista käyttäytymistään. Vaatimuksena on kuitenkin rauhallinen emakko, jolla on hyvät ja vahvat jalat, jolloin se jaksaa maata rauhallisesti eikä lötköttele, ja tietysti vankat sileät porsaat."

Testaustulos

Brummelhuis testasi omalla tilallaan ensimmäisenä vapaakarsinoita Pro Dromi -poikimakarsinoita, mutta koska nannat eivät sopineet porsituskonseptiin, sikafarmari kehitti oman vapaakarsinakarsinansa. Testikarsinassa, jossa oli kuusi porsituskarsinaa, hän testasi erilaisia kokoonpanoja kahden vuoden ajan vuodesta 2014 alkaen. Näiden kahden testivuoden aikana Brummelhuis kehitti vapaaparsituskarsinaa yhdessä Nijenkampin ja muiden kanssa, ja nyt käytössä on käytännössä hyvin toimiva järjestelmä, josta on poistettu kaikki tarpeeton. Joulukuussa 2016 avattiin uusi vapaan karjan karsinoiden kasvatushalli, jossa on 11 osastoa ja 22 karsinaa osastoa kohti.

Brummelhuis: "Keskiviikkona ruiskutimme porsituskarsinat ja torstaina laitoimme 22 emakkoa. ja laitoimme uuden linjan ja laitoimme emakot 22 emakon karsinaan. Tämä tehdään hyvin hiljaa ja kaikki 22 emakkoa samaan aikaan. Portteja on helppo käyttää. Maanantaina sidomme emakot väliaikaisesti ja osastolämpötila on silloin 22 astetta. Viikon aikana syntyvät porsaat. Torstaina, kun viimeiset porsaat ovat syntyneet, laskemme lämpötilan 19 asteeseen. Viisi-seitsemän päivän kuluttua syntymästä emakko päästetään taas irti. Siihen asti porsaat ovat turvassa porsaspesässä. Porsaat ja emakko haluavat olla yhdessä, minkä vuoksi porsaiden pesä on sijoitettu emakon pään lähelle."

Innovatiivinen kasvattaja oli alun perin päästänyt emakot vapaaksi vain kolmen päivän kuluttua, mutta sitten kävi ilmi, että tämä lisäsi hieman epäonnistumisprosenttia, joten nyt hän jättää emakot sidottuna hieman pidempään.

"Meillä epäonnistumisprosentti on samanlainen kuin vanhassa tilanteessa ja muissa kojuissa."

Tärkeä näkökohta vapaana pidettävissä karsinoissa on emakon ja porsaan välinen vuorovaikutus, jonka ansiosta porsaat voivat käyttäytyä luonnollisemmin, kuten oppia syömään. "Kun emakko syö, myös porsaat haluavat syödä", kasvattaja huomauttaa. "Ne tekevät sen jo kolmen päivän kuluttua. Siksi valitsimme hyvin tietoisesti matalat VERBA KZB -perheen ruokintalaitteet. Rehuhävikki on minimaalista, kuten lantalan tutkimuksissa rehujätteistä on todettu."

Kun kaukalo on korkealla, rehua valuu enemmän, koska emakko haluaa antaa rehua porsaille luonnollisesta vaistostaan ja työntää rehun kaukalon reunan yli.

Syömiskäyttäytyminen vapaan kasvatuksen karsinassa

Brummelhuis ei ole ainoa puhuja Roadshow'ssa. Anouschka Middelkoop, Schothorst Feed Researchin (SFR) sikojen ravitsemustutkija, kertoo SFR:n vapaana pidettävistä karsinoista ja sen jälkeen "yhdessä syömällä, yhdessä oppimalla" porsaiden syömiskäyttäytymisestä vapaana pidettävissä karsinoissa. SFR:ssä emakko pysyy paikoillaan noin neljä päivää syntymän jälkeen, ja emakon alla on tasapainolattia. Tämä nousee, kun emakko nousee seisomaan.

"Siirryttyämme vapaaseen karsinaan, jossa on tasapainolattia, havaitsimme kuolleisuuden vähentyneen 6 prosentista 4,3 prosenttiin, ja pystyimme vähentämään kuolleisuutta porsituskarsinassa. Vieroitamme vuorotellen 30 päivän kuluttua, minkä jälkeen pahnueet siirtyvät vieroituskarsinaan. Toisin kuin Brummelhuis, me käytämme korkeita syöttölaitteita. Tämä johtuu siitä, että haluamme tietää ja mitata, mitä porsas syö ja mitä emakko syö, koska olemme tutkimustila. Vapaana pidettävät karsinat tarjoavat porsaille kuitenkin monia lisämahdollisuuksia oppia emakon syömistä. Eri rehutyyppien tarjoamiselle on myös enemmän käyttötarkoituksia."

Middelkoop jatkaa tarinaansa: "Luonnossa näemme, että porsaat alkavat etsiä ruokaa ja tutkia paikkoja 5. päivänä. Kymmenenteen päivään mennessä porsas ja emakko syövät jo yhdessä, ja porsaat oppivat emakolta, mitä, missä ja miten syödään. Tätä voi soveltaa porsituskarsinassa käyttämällä perhesyöntijärjestelmää, esimerkiksi ruokkimalla emakon matalalla ruokintalaitteella." Middelkoop sanoo, että kun käytetään perhesyöttöjärjestelmää korkean syöttölaitteen sijasta, porsailla on enemmän mahdollisuuksia nähdä, mitä ja miten emakko syö. "Porsaat syövät todennäköisemmin, kun muut siat ovat ruokintapaikalla. Lisäksi porsas haluaa syödä samoin kuin muutkin. Näin ollen tutkimuksissa, joissa on käytetty perhesyöttöjärjestelmää, 73 prosenttia porsaista oppii syömään ennen vieroitusta, ja ne oppivat sen erityisesti nuorempana. Tämä voi johtaa suurempaan rehun syöntiin ja kasvuun."

Parempi ruoansulatus ja tehokkuus

Kiinteän rehun tarjoaminen imettäville porsaille varhain antaa niille aikaa oppia syömään emakolta ja antaa myös suolistolle aikaa kehittyä kunnolla ja sopeutua tähän ravitsemukselliseen muutokseen. Siksi on tärkeää tarjota samaa rehua porsaille vieroituksen aikoihin, koska porsas ja suolistopaketti ovat tottuneet siihen. Middelkoop "Se, että porsaat syövät lisäksi emakon rehua, ei ole lainkaan huono asia. Itse asiassa se on etu, koska kun ne syövät emakon rehua, suolen suonikalvot pitenevät ja siten suolen pinta-ala kasvaa. Koska suolen pinta-ala on suurempi, ruoansulatus ja tehokkuus paranevat.

Lisäksi Middelkoopin väitöstutkimus osoitti, että tarjoamalla useita eri rehutyyppejä voidaan lisätä porsaiden rehun syöntiä. Kun porsaille annetaan mahdollisuus syödä emakon kanssa laktoosirehusta sen lisäksi, että porsaat saavat syöttää rehua omassa kulhossaan, kiinteän rehun kokonaissaanti on suurempi. Näin varmistetaan hyvä alku vieroituksen jälkeen ja joskus jopa korkeampi vieroituspaino. Lisäksi, jotta porsaat saadaan syömään, on tärkeää, että rehu tarjotaan tuoreena, suuret porsaspalat voivat auttaa hallitsemaan tämän motorisesti, ja voi auttaa, jos rehua tarjotaan ensin märkänä.

Brummelhuis noudattaa pitkälti samoja periaatteita kuin Middelkoop. Esimerkiksi KZB-perheen ruokintalaite on porsaiden ulottuvilla, koska se on lattialla, ja porsaat saavat 5 päivän kuluttua pienen ruokintalaitteen, jossa on samaa porsasrehua, jota ne saavat vieroituksen jälkeen. Sikatalousyrittäjän kokemuksen mukaan porsaat nappaavat syöttölaitteesta ensin suuret palat. Koska porsaat ja emakot puhdistavat itse KZB-perheen ruokintalaitteen, porsailla on aina tuoretta rehua.

Äitiys

Genetiikka ja vapaakarsinat kuuluvat hieman yhteen, sillä juuri siksi, että emakko on vapaakarsinassa, sen pitäisi olla rauhallinen ja sillä pitäisi olla hyvät emo-ominaisuudet. Sitä jalostusorganisaatiot voivat valita. Topigs Norsvin tekee Kanadassa sijaitsevassa Innovan uudessa innovaatiokeskuksessaan tutkimusta vapaakarsinoiden karsinoista. Miksi? Jalostusorganisaatio on vakuuttunut siitä, että vapaana pidettävistä karsinoista tulee tulevaisuus, ja ne kirjataan lainsäädäntöön. "Jalostamme aina tulevaisuutta silmällä pitäen", sanoo Topigs Norsvinin tutkija Lisette van der Zande. "Koska jalostus vie aikaa. Se tarkoittaa myös sitä, että katsomme, miten lainsäädäntö vaikuttaa eläinten hyvinvointiin, ja vastaamme siihen genetiikallamme. Niinpä tutkimme myös vapaana pidettävien karsinoiden käyttöä, ja Kanadassa meillä on Prodromi. Tutkin porsaiden ja emakoiden käyttäytymistä vapaana pidettävissä karsinoissa ja riskiä suuremmasta epäonnistumisasteesta. Joskus emakot päästetään irti päivän kuluttua tai niitä ei suljeta lainkaan. Näin ollen porsaan ja emakon välinen vuorovaikutus on tärkeää. Miksi keskeyttämisprosentti voi olla korkeampi? Se voi johtua kömpelöstä emakosta, mutta se voi liittyä myös porsaiden elinvoimaisuuteen. Voimme valita jalostusarvoltaan äidin ominaisuuksien perusteella." Kanadassa ripustetaan kameroita seuraamaan käyttäytymistä, jota Topigs Norsvinin tutkija voi seurata milloin tahansa Alankomaissa. Tutkimuksen tarkoituksena on valita genetiikkaa ja ottaa tiedot jalostusohjelmiin. Van der Zande näkee vapaakarsinoissa, että mitä korkeammat jalostusarvoiset emäominaisuudet ovat, sitä pienempi on porsaskuolleisuus. "Näemme tämän vaikutuksen pääasiassa vapaana pidettävissä karsinoissa eikä vakiokarsinoissa. Kuolleisuus on nyt vapaana pidettävissä karsinoissa samalla tasolla kuin vakiokarsinoissa. Kameroiden avulla tallennamme porsaan ja emakon välisen vuorovaikutuksen. Kuinka usein, missä ja mitä. Näin voimme ohjata lisäkäyttäytymistä kuolleisuuden vähentämiseksi. Olemme kuitenkin jo vuosia valikoineet emän ominaisuuksia, mutta vapaakarsinatallissa tämä on erityisen tärkeää."

Vatsamakuiset ovat tyhjäntoimittajia

Tutkimus on kuitenkin jo osoittanut muita rohkaisevia tuloksia. "Näemme, että emakon asento ennustaa, onko poissaoloprosentti pian korkea vai matala. Emakot, joilla on yksi tai useampi kuollut emakko, näyttävät makaavan enemmän vatsallaan. Miksi? Ehkä se liittyy jalkatyöhön tai utareeseen. Jos emakoilla on utaretulehdus, ne myös makaavat yleensä vatsallaan. Tämä voitaisiin havaita ennen porsimista, ja sitä voitaisiin käyttää hoitovälineenä. Lisäksi lähinnä pienet porsaat putoavat pois."

Mielenkiintoista on, että Brummelhuisilla oli suurin piirtein sama kokemus. Emakoilla, joilla oli korkea epäonnistumisprosentti perinteisessä porsituskarsinassa, havaittiin myös korkeampi epäonnistumisprosentti vapaalla jaloittelussa ja päinvastoin. Ehkäpä genetiikalla on sittenkin suurempi vaikutus keskeyttämiseen kuin pelkällä porsituskarsinajärjestelmällä. Brummelhuisin mielestä vapaana pidetty porsituskarsina on varmasti ihanteellinen porsituskarsina. "Ainakin meille. Tunnusluvut ovat samat kuin vanhassa tilanteessa, ja työskentely on paljon rennompaa. Pudotusprosentti on aina ongelma, ja siksi valitsemme emakkomme myös sen perusteella."

Vapaana pidetty porsitushäkki, jossa ruokitaan emakkoa ja porsaita.